in Nederland 
> wat is het?info
> nieuws
> wat is het?
> werkwijze
> wat heb je nodig? /
   (rubber)ballen

lessen
> privé
> workshops
> cursussen
> docenten
> voorwaarden
> privacy / je gegevens


links
> overige docenten/
   instellingen

Damani Leidsman, Sindy Tejeda, Judith van der Made ©2013 alle rechten voorbehoudenKinetic Awareness
®

is een eenvoudige en directe manier om met aandacht en simpele bewegingsopdrachten je eigen lijf te verkennen: Wat kun je, wat wil je, wat voelt lekker?

Het doel van dit werk is om de signalen van je eigen lichaam beter te leren begrijpen
en daarbij jouw unieke bewegingsmogelijkheden te ontwikkelen, zo ver als je maar wilt.

Het onderzoekt gebeurt stapsgewijs en in fases.
Je eigen waarneming wordt daarbij aangevuld door informatie over anatomie en fysiologie.
De docent helpt je door observatie en begeleiding.

Kinetic Awareness® is geschikt voor uiteenlopende doeleinden:
- Sommigen willen af van een acute of langdurige blessure, of beter om leren gaan met chronische pijn.
- Anderen zijn nieuwsgierig naar wat ze eigenlijk kunnen.
- Weer anderen gebruiken het als training voor meer dynamiek, plezier en creatieviteit.


Wat is karaketeristiek voor Kinetic Awareness®?
> werkwijze