in Nederland 
> GDPR / AVG privacyverklaring


info
> nieuws
> wat is het?
> werkwijze
> wat heb je nodig? /
   (rubber)ballen

lessen
> privé
> workshops
> cursussen
> docenten
> voorwaarden

links
> overige docenten/
   instellingen


Sinds 25 mei 2018 is de algemene regeling voor gegevensbescherming (GDPR) in kracht in de gehele Europese Unie. Binnen Nederland is deze wetgeving gerealiseerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


belangrijk!

deze verklaring geldt alleen voor de website www.kineticawareness.nl
als je met een overige docent in contact treedt die er een eigen website & administratie op nahoudt, dan is deze docent de eindverantwoordelijke.
a l g e m e m e e n

deze website wordt verzorgd door
Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company. Deze zaak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens:
Nieuwe Binnenweg 288-C1, 3021 GS Rotterdam
+31627493972

Thomas Körtvélyessy is de Functionaris Gegevensbescherming van Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company, te bereiken via info@kineticawareness.nl

________________________________


b e z o e k   v a n   d e z e   w e b s i t e

cookies, of vergelijkbare technieken
deze website gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Omdat deze website niet interactief is geprogrammeerd, kun je deze ook bij geblokkeerde cookies 100% blijven gebruiken zonder beperkingen.geautomatiseerde besluitvorming
Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company maakt geen geautomatiseerde profielen op basis van je gegevens en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen wat betreft zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company) tussen zit.


______________________


w a t   w o r d t   v e r w e r k t

persoonsgegevens die verwerkt worden
Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company verwerkt persoonsgegevens als je deze gegevens zelf verstrekt :

- voor- en achternaam
- e-mailadres
- evt. telefoonnummer
- bij betaling via faktuur: adresgegevens, bankrekeningnummer
- bij een zakelijke faktuur, alle overige gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wet m.b.t. fakturering.


met welk doel worden deze gegevens verwerkt 

- communicatie die nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- bij wens, het verzenden van een nieuwsbrief (altijd opzegbaar)
- informeren over wijzigingen van op deze website te vinden diensten en producten
- archivering van communicatie met elkaar (e-mails, berichten etc.)

- Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Deze moeten minimaal 7 jaar lang worden bewaard.hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard
Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Dit zijn de bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam / achternaam                   > uiterlijk 2 jaar na het laatste contact  > contacteerbaarheid                 
e-mail adres                               > uiterlijk 2 jaar na het laatste contact  > contacteerbaarheid, evt. nieuwsbrief
evt. telefoonnummer                  > uiterlijk 2 jaar na het laatste contact  > contacteerbaarheid
e-mail correspondentie              > onbeperkt tot verzoek van wissen     > archivering
faktuuradres                               > min. 7 jaar, daarna tot verzoek          > fakturering en zakelijke administratie


LET OP: Door te voldoen aan Nederlandse wetgeving moeten je faktuuradres en gegevens omtrent de faktuur aan jou minimaal 7 jaar lang worden bewaard. Daarna is het mogelijk om deze te vernietigen.delen van persoonsgegevens met derden
Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company verstrekt nooit je persoonsgegevens aan derden, met als uitzondering:

- als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
- na je duidelijke toestemming 
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting / bevel___________i n s p r a a k

inzage, wijziging, verwijdering gegevens
Je kunt altijd verzoeken om een inzage, wijziging of verwijdering van je gegevens.

Stuur hiervoor een e-mail aan info@kineticawareness.nl
Je verzoek zal binnen 1 werkweek na ontvangst worden voldaan._______________________________

b i j z o n d e r e   g e g e v e n s

minderjarigen

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kineticawareness.nl dan verwijderen wij deze informatie.gevoelige gegevens
Overeenkomstig met de werkwijze van Kinetic Awareness® is alle informatie over jou als onderdeel van de sessies onder de meest strikte geheimhouding. Dit gebeurt met de hand, er wordt geen computer gebruikt.

Er wordt geen gevoelige of bijzondere informatie electronisch opgeslagen of verwerkt.


vertrouwelijkheid


als onderdeel van het werk-proces,
is elke gecertificeerde docent Kinetic Awareness®
persoonlijk, ethisch, en wettelijk verantwoordelijk

alle
informatie die je deelt tijdens een sessie
met uiterste vertrouwelijkheid te behandelen_____________________________________

b e v e i l i g i g i n g

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company neemt de volgende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:


Zo lang het nog kan, zullen wij GEEN commerciële mailing-services gebruiken zoals Mailchimp e.g. en je gegevens worden ook NIET gedeeld met evt. social-media profielen van deze zaak.technische informatie
Thomas Körtvélyessy / Reŕl Dance Company
gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- SeaMonkey (e-mails, browser, HTML-editor)
- ClamXav (virusbeveiliging)
- Apple OS-X El Capitan versie 10.11.6

  Dit is de hoogst mogelijke versie op de verwerkende computer, een Apple MacBookPro mid-2009
  Updates van dit systeem via Apple worden automatisch doorgevoerd


Deze website kan als https: worden bezocht.
De technische hosting van deze website wordt verzorgd door hosting2go, te Breda
Dit is hun AVG-verklaring

e-mails worden met STARTTLS versleuteling verstuurd en met SSL/TLS ontvangen

Je telefoonnummer wordt bewaard op een Samsung, Android.
Deze wordt beveiligd door de daarop staande software van Samsung en Google.


____________

k l a c h t e n

misbruik?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kineticawareness.nl


autoriteit persoonsgegevens
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
^ terug naar boven